Feng Shui
Akupunktura Przestrzeni

Jeśli potrzebujesz większej harmonii, spokoju i zrównoważenia w swoim życiu i pracy, analiza Feng Shui pomaga skierować uniwersalną energię „Chi” w sposób poprawiający harmonię, powodzenie i zdrowie.

Analizy Feng Shui

Analizy Feng Shui

Potrzebujesz większej harmonii, spokoju i zrównoważenia w swoim życiu?

Feng Shui – „Wiatr i Woda” – to metoda jednocząca ziemskie miary czasu, środowisko, ludzi i budowle.

Czynnik środowiska – to wewnętrzne i zewnętrzne składniki domu.

Czynnik czasu – analizuje zmiany energii magnetycznej wewnątrz Twojego domu czy biura. Zmiany przepływu głównych energii w cyklach dziennych, miesięcznych, rocznych i dwudziestoletnich, oddziałowują na Twoje zdrowie, związki i finanse.

Czynnik budowla – każda budowla posiada specyficzną energię uzależnioną
od daty zbudowania. Takie czynniki jak usytuowanie frontu, układ wnętrz, projekt wnętrz i umeblowanie muszą być brane pod uwagę.

Cechy indywidualne – osobowe – oparte na analizie daty urodzenia. Każdy człowiek posiada pewną formę energii, która z innymi źródłami energii oddziałuje wzajemnie na siebie w pozytywny lub negatywny sposób.

Tradycyjne Feng Shui łączy te czynniki i analizuje aby wykorzystać je w codziennym życiu. W przyrodzie każdy może znaleźć optymalne miejsce do życia.

Prawdziwe Feng Shui, jego bazę, stanowi nauka poparta trzema tysiącami lat doświadczeń. Korzysta z matematycznych i astronomicznych obliczeń.

Nauka dawno wie o polach magnetycznych pokrywających Ziemię. Magnetyzm jest siłą przyciągania. Może również działać jak siła odpychająca. Przepływ energii „Chi” nie jest zjawiskiem przypadkowym. Tak jak wszystko we wszechświecie, energia działa w cyklach uzależnionych od czasu i specyficznych kanałów energetycznych. Działanie przeciwne do kierunku przepływu energii, tworzy dysharmonię, zapowiada choroby i nieszczęścia. „Ustawienie” się zgodnie z przepływem energii magnetycznej daje efekt pozytywny w każdej dziedzinie naszego życia.

Analizy Feng Shui

Potrzebujesz większej harmonii, spokoju i zrównoważenia w swoim życiu?

To jest nagłówek

To jest nagłówek

To jest nagłówek

To jest nagłówek