Polityka Prywatności

Stanowimy.com

Drodzy Użytkownicy!

 

W Stanowimy.com każdego dnia dokładamy starań, aby oferowane usługi świadczyć na najwyższym poziomie. Przykładamy szczególną wagę do danych osobowych, które przetwarzamy, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i szanując prawo do prywatności każdego Użytkownika. Chcemy, aby każdy Użytkownik wiedział, co dzieje się z Jego danymi, w jaki sposób są one przetwarzane i zabezpieczane, a także komu oraz kiedy możemy lub musimy je udostępnić. Dlatego w tym miejscu zamieszczamy wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

 

1. Na początek

 

Odwiedzając nasze strony internetowe, dokonując zakupów, korzystając z naszych usług, podczas rozmowy z naszymi pracownikami, czy w trakcie korespondencji e-mail, udostępniacie stanowimy.com swoje dane osobowe. Na każdym etapie kontaktu i współpracy z nami, dane osobowe są chronione, przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjętymi w stanowimy.com zasadami oraz poszanowaniem prawa do prywatności. Polityka Prywatności jest jednolita dla wszystkich naszych stron internetowych oraz obejmuje wszystkie obszary działalności stanowimy.com. Gdy korzystacie z usług stanowimy.com, odbiorcami Waszych danych mogą zostać nasi Partnerzy biznesowi, którzy wspierają  stanowimy.com w dostarczanych usługach, m.in. w obszarze płatności online. Nasza współpraca z Partnerami biznesowymi oparta jest na umowach o świadczenie usług oraz umowach warunkujących przetwarzanie danych osobowych.

 

2. Administrator i Podmiot przetwarzający – czyli kto?

 

Redakcja – stanowimy.com z siedzibą w Polsce, jest Administratorem Waszych danych osobowych. Oznacza to, że jako Administrator danych ustalamy cele i sposoby przetwarzania danych, które nam przekazujecie oraz decydujemy w jaki sposób je zabezpieczyć.

 

stanowimy.com jest również podmiotem przetwarzającym, czyli procesorem danych, które możecie nam przekazać do przetwarzania. Dzieje się tak wtedy, kiedy nawiązując współpracę przekazujecie nam np. dane swoich klientów. Powierzenie może nastąpić tylko na podstawie specjalnej umowy – umowy powierzenia, w której ustalamy w jakim celu i w jaki sposób będziemy przetwarzać dane, które nam przekazaliście. Dane powierzone są chronione w takim samym stopniu i według takich samych zasad, jakie opisujemy w naszej Polityce Prywatności.

 

3. Dane osobowe – które przetwarzamy?

 

stanowimy.com jako Administrator danych przetwarza różne dane osobowe – pozostawiane na stronach internetowych naszych oraz naszych Partnerów, podawane podczas rejestracji, czy podczas zakupów usług, ale przetwarzamy również dane, które udostępniacie w historii swojej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że jako Administrator mamy dostęp do danych, które podajecie podczas zawierania i realizacji umowy, tworzenia kont i profili w naszych usługach, wypełnianych ankietach czy formularzach. Przetwarzamy również dane, które dostarczają informacji o Waszej aktywności, dane pochodzące z plików cookies. stanowimy.com na podstawie odrębnej zgody może przetwarzać wasze dane również w celach marketingowych. W przypadku, kiedy do logowania zostaną użyte dane konta np. na Facebooku, dane te zostaną przekazane home.pl, jednak nie uzyskamy żadnych uprawnień do Waszego konta. Nie będziemy więc informowani o zmianach na tym koncie lub o jego usunięciu.

 

home.pl przetwarza również dane w sposób automatyczny, kiedy odwiedzacie nasze strony. Tymi danymi są adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, typ i język przeglądarki, ilość czasu spędzanego na określonej stronie, typ i wersja systemu operacyjnego, dane wynikające z dziennika serwera.

 

4. W jakim celu przetwarzamy dane?

 

Przetwarzanie danych w home.pl odbywa się zawsze w ściśle określonych celach, o których informujemy Was w trakcie podawania i zbierania danych oraz w tym miejscu w Polityce Prywatności.

 

4.1. Zawarcie umowy, świadczenie usługi oraz dostarczenie produktów

Umowy w stanowimy.com zawieramy poprzez akceptację regulaminów konkretnych usług oraz regulaminu sieci, który stanowi podstawowy dokument łączący stanowimy.com z każdym użytkownikiem. W tym zakresie przetwarzamy dane, aby zawrzeć umowę, wykonać usługę, świadczyć wsparcie lub przypomnieć o niezapłaconej usłudze. To wszystko możliwe jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, do czasu zakończenia lub rozwiązania umowy, jednak z zastrzeżeniem czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wzajemnych. Możemy również w trosce o jakość i prawidłowość naszych usług dopasować je do potrzeb naszych Użytkowników.

4.2. Uzasadniony Interes

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu, home.pl przetwarza dane m.in. w ramach relacji z klientem, w celach marketingu bezpośredniego, w celu zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji w ramach naszych systemów informatycznych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Każdorazowo cel ten jest dokładnie weryfikowany i podlega wymaganej ocenie jego dopuszczalności.

 

4.3. Marketing

stanowimy.com przetwarza dane również w celach marketingowych swoich usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do chwili wycofania zgody.

 

4.4. Pozostałe cele

stanowimy.com przetwarza dane również w celu wykonania obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako na Administratorze, do których należy m.in. wypełnienie obowiązków rozliczeniowych czy podatkowych. Automatycznie zbierane dane wykorzystujemy w celu świadczenia usług, zbierania opinii, badania ruchu na stronach lub personalizowania oferowanych przez nas usług i produktów oraz prowadzenia badania rynku.

 

5. Zautomatyzowane działanie

 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wiedzieć czy wobec niej podejmowane są jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje. Do głównych należą profilowanie oraz targetowanie których nie stosujemy. W stanowimy.com nie identyfikujemy Was jako konkretnej osoby fizycznej i w żaden sposób nie ustalamy tożsamości.

 

W trosce o bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz w celu ochrony interesów własnych, w uzasadnionych przypadkach – jako dostawca usług weryfikujemy podejrzane transakcje lub profile Użytkowników, którzy zawierają z nami umowy. Sprawdzamy wtedy identyfikatory internetowe, informacje dotyczące usług, dane wpisywane przez Użytkownika, w celu sprawdzenia, czy zawierana transakcja nie posiada znamion oszustwa lub nie powoduje nadużyć ze strony Użytkowników. W takim przypadku również nie identyfikujemy konkretnych osób fizycznych.

 

6. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych zawsze jest dobrowolne, ale bez nich zawarcie umowy oraz korzystanie z usług i produktów jest najczęściej niemożliwe. home.pl zawsze pobiera tylko te dane, które są niezbędne, zgodnie z zasadą minimalizacji danych. Dane są nam potrzebne, aby oferować usługi na najwyższym poziomie.

 

7. Kim są odbiorcy Twoich danych?

 

stanowimy.com – w określonych sytuacjach – może przekazać dane osobowe innym podmiotom. Takimi odbiorcami są nasi pracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia i przetwarzają dane, aby wykonywać obowiązki względem Użytkowników, podmioty, które wspierają nas w dostarczaniu usług np. nasi współpracownicy, nasi Partnerzy. Dane przekazujemy również naszym podwykonawcom, bankom, dostawcom systemów płatności online, firmom windykacyjnym, firmom audytorskim czy firmom kurierskim, jak również uprawionym organom publicznym – organom ścigania, organom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami.

 

Korzystając z naszych usług, dokonując zamówień i zakupów na naszej stronie internetowej możesz użyć dostępnych linków zewnętrznych prowadzących np. do płatności online Za pośrednictwem stanowimy.com każdy Użytkownik może nabyć produkty należące do innej firmy lub innego dostawcy. W takiej sytuacji Administratorem Twoich danych stanie się właściciel narzędzia lub usługi zewnętrznej. Informacje o tym w jaki sposób konkretny Administrator przetwarza Twoje dane znajdziesz w jego własnej Polityce Prywatności.

 

stanowimy.com działa nie tylko na terenie naszego kraju, ale całego świata. Oznacza to, że w uzasadnionych, określonych przypadkach – o których zawsze Was informujemy – przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli w ramach świadczonej usługi dochodzi do takiego przekazania danych, dokładnie Was o tym informujemy. Podajemy wtedy dane dotyczące państwa przyjmującego, zakresu danych i celu, w jakim ma to miejsce. Zapewniamy, że odbywa się to z zapewnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

8. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

 

W stanowimy.com zapewniamy, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo skorzystania z przysługującej jej praw. Nalezą do nich:

  1. prawo dostępu do danych oraz prawo do uzyskania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania,

  3. prawo do usunięcia danych, z uwzględnieniem ograniczenia tego prawa,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

  5. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.  

Wszystkie prawa można zrealizować na kilka sposobów – poprzez kontakt z poziomu Panelu Klienta, mailowo na adres redakcja@stanowimy.com oraz korespondencyjnie na adres siedziby Administratora, z adnotacją „RODO”. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe i preferowaną formę kontaktu oraz określać szczegółowo zakres i kategorie danych objętych wnioskiem. W razie nieokreślenia preferowanej formy kontaktu we wniosku korespondencja w sprawie danego wniosku będzie się odbywać w przypadku kontaktu online – przez e-mail, a w przypadku korespondencji papierowej – papierowo.

 

W stanowimy.com mamy swojego człowieka od RODO – jest nim Inspektor Ochrony Danych Szymon Rodak. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail iodo@stanowimy.com.

 

 

9. Narzędzia i wtyczki

 

stanowimy.com na swoich stronach internetowych korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych do mediów takich jak Facebook, Twitter i Google, czy Linkedin. Służą one do dzielenia się treściami lub ich polecania. Każdy z dostawców mediów społecznościowych ma swoją własną Politykę Prywatności.

Polityka prywatności spółki Facebook znajduje się tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
Polityka prywatności spółki Twitter znajduje się tutaj: https://twitter.com/en/privacy
Polityka prywatności Google znajduje się tutaj: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Polityka prywatności Linkedin znajduje się tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

10. Ogólnie o ciasteczkach

 

Ciasteczka czyli pliki „cookies” to pliki, w których zapisane są informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Choć w plikach tych może być przechowywany numer identyfikujący Wasze urządzenie, informacje te nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Korzystamy również z technologii localStorage, aby uzyskać informacje o tym, czego poszukujecie. Dzięki temu home.pl pozyskuje informacje o tym, co powinniśmy ulepszyć. Pliki „cookies” i dane z localStorage pomagają również utrzymać sesje po zalogowaniu Użytkownika. Identyfikacja w zakresie tych plików jest bezosobowa i obejmuje wyłącznie dane dotyczące sposobu i formy korzystania z naszych stron i narzędzi.

 

11. Zmiany Polityki Prywatności

 

stanowimy.com stale pracuje nad tym, aby coś ulepszyć – usługi, oferty, narzędzia, bezpieczeństwo. Śledzimy nowinki techniczne, stale poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań. Ponieważ ciągle rozwijamy się, nasza Polityka Prywatności jest na bieżąco aktualizowana. Zachęcamy, aby zaglądać na naszą stronę i sprawdzać nasze nowości.

Czy wiesz że możesz publikować Swoje treści w serwisie .stanowimy ?  zobacz jak…

magazyn rodowi

.subskrybuj

.sklep stanowimy

Torebka Etniczna

Precyzyjny Haft

 

zobacz

.stanowimy

Czy wiesz że...

Ty również możesz publikować treści w stanowimy.com.

Czy wiesz że możesz publikować Swoje treści w serwisie .stanowimy ?  zobacz jak…

.Wyślij Wiadomość do Redakcji

Torebka Etniczna

Precyzyjny Haft

 

zobacz

Wyślij Wiadomość do Redakcji

.stanowimy

Czy wiesz że...

Ty również możesz publikować treści w stanowimy.com.