Magnetometr GCMS

Moc rezonansu Schumanna

Zielony Wskaźnik GCI003 dla Obszaru Polski

GCI001 Kalifornia, USA GCI002 Hofuf, Arabia Saudyjska GCI003 Polska / Litwa GCI004 Alberta, Kanada GCI005 Northland, Nowa Zelandia GCI006 Hluhluwe, Afryka Południowa

Wykres mocy rezonansów Schumanna podsumowuje informacje przedstawione w kalendarzu spektrogramu i ilustruje dynamiczne zmiany zachodzące w obszarze rezonansów Schumanna pola magnetycznego. Moc jest sumą mocy we wszystkich częstotliwościach wykrytych przez magnetometr miejscowy od 0,32 do 36 Hz i jest obliczana dla każdej godziny. 24-godzinna średnia ruchoma tych danych dotyczących mocy jest wykreślana dla każdej lokalizacji i aktualizowana co godzinę.

Każda witryna monitorowania jest reprezentowana przez oddzielną kolorową linię i można ją włączać i wyłączać, klikając etykietę dla każdej witryny w kluczu legendy. Zakres czasu wyświetlanych danych można zmienić za pomocą kontrolki. Powiększenie w lewym górnym rogu okna wykresu lub za pomocą suwaka poziomego i elementów sterujących wyświetlania zakresu pod etykietami czasu i daty.

To jest nagłówek

To jest nagłówek

To jest nagłówek

To jest nagłówek